IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VOZIDLA

Súhlasia identifikačné údaje vozidla v dokladoch so stavom na vozidle?
Nie je rozdiel v evidenčných číslach (ŠPZ)?

BRZDY

Nevybočuje vozidlo pri brzdení z priameho smeru?
Zaberajú brzdy rýchlo a dostatočne intenzívne?
Nie je potrebné viacnásobné zošliapnutie brzdového pedála?
Udrží zatiahnutá ručná brzda vozidlo na svahu? Má plynulý chod, nezasekáva sa?

RIADENIE/GEOMETRIA

Ide riadenie ľahko pri vychýlení volantu, bez nezvyčajných zvukov (škripot)?
Vracia sa volant po prejdení zákrutou do východiskovej polohy?
Reaguje vozidlo na natočenie volantu bezprostredne a plynulo?

PNEUMATIKY/KOLESÁ/PRUŽENIE

Majú všetky pneumatiky minimálnu hľ bku dezénu (1,6 mm)?
Sú pneumatiky a disky nepoškodené, schváleného druhu a rozmerov?
Sú tlmiče pruženia riadne upevnené a suché?

RÁM/KAROSÉRIA/MOTOROVÝ PRIESTOR

Sú nosné časti karosérie (rámu) bez korózie?
Je motorový priestor čistý a suchý, bez viditeľného úniku prevádzkových kvapalín?

SKLÁ/ZRKADLÁ

Nie sú predné sklo alebo zrkadlá poškodené?
Nie sú nalepené tieniace fólie na prednom alebo predných bočných sklách?

OSVETLENIE

Sú funkčné všetky svetlá (obrysové, stretávacie, diaľkové, smerové, brzdové, hmlové, spätné, osvetlenie evidenčného čísla)?
Nie je svetlomet poškodený, skorodovaný, nemá matnú zrkadlovú plochu?
Je svetlomet dostatočne upevnený?
Je funkčné zariadenie upravujúce sklon svetlometov podľa zaťaženia vozidla?

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Nenachádzajú sa v motorovom priestore uvoľnené alebo odizolované káble?
Je akumulátor dostatočne upevnený a nepoškodený?
Sú funkčné všetky stierače a ostrekovače?
Je funkčný klaksón?

VÝFUK

Nie je výfukové potrubie skorodované?
Nevydáva vozidlo nadmerný hluk?

VNÚTORNÝ PRIESTOR

Sú funkčné všetky prepínače, ventilátor, tachometer?
Sú bezpečnostné pásy v poriadku (nepoškodené, funkčné zámky a navíjače)?
Dajú sa riadne zatvoriť a otvoriť všetky dvere a okná?